HỘI THẢO THAM VẤN...TỔ CHỨC BỞI UN WOMEN & DOLAB 11/3/2016

Tham vấn về " Báo cáo rà soát pháp luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ góc độ bình đẳng giới".


Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top