Tạm dừng thẩm định hợp đồng và cấp thư phái cử đưa TTS sang Nhật Bản của một số công ty

THÔNG BÁO CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(V/v tạm dừng thẩm định hợp đồng và cấp thư phái cử đưa TTS sang Nhật Bản)
Ngày 26/01/2016, Cục Quản lý lao động ngoài nước ra văn bản số 113/QLLĐNN-NBCAĐNA thông báo tạm dừng thẩm định hợp đồng và cấp thư phái cử thực tập sinh (TTS) sang Nhật Bản của 35 doanh nghiệp vi phạm chế độ báo cáo theo quy định tại điểm 2 mục I và điểm 1 và điểm 5 mục III công văn số 4732/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 18/11/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Thời gian tạm dừng thẩm định hợp đồng và cấp thư phái cử TTS kể từ ngày 26/01/2016. Nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, ngày 18/11/2015, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 4732/LĐTBXH-QLLĐNN. Theo quy định tại công văn này, các doanh nghiệp “phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước bằng văn bản các nội dung quy định tại điểm 2 mục I và điểm 1 và điểm 5 mục III trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành công văn”. 

Danh sách 35 công ty bị dừng thẩm đinh hợp đồng và cấp thư phái cử TTS:

STT TÊN DOANH NGHIỆP
1 AIRSERCO
2 BAO SON EXL CO.,LTD
3 BAO MINH
4 BIMEXCO
5 DONG ANH HURESU
6 HADICO
7 HALONG FISCORP
8 HANCORP
9 HANDICO
10 HICC 1
11 HMSC
12 HOANG HA
13 HOANG LONG HURESU
14 INLACO SAIGON
15 ISSHIN
16 LEAPRODEXIM
17 LICOGI
18 MITRACO
19 NIBELC
20 OSC HP
21 PETROSETCO SAIGON
22 PHUTHO
23 PV MACHINO
24 SEACO 1
25 SEAPRODEX
26 SELACO
27 THANGLONG-DIH
28 THANHDO IET.,JSC
29 TRANCONSIN
30 TRANSMECO
31 TSC
32 VIGLACERA
33 VIETRAVEL
34 VINADE
35 VINASHIN-SBIC

Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top