GMAS TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TTS KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU GMAS đã được triển khai thực hiện phái cử lao động kĩ năng đặc định sang Nhật bản 


Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top