Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC, ngày 03-08-2012 hướng dẫn thực hiện dự án “Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” năm 2012.

Đơn vị quan tâm có thể tải Phụ Lục 01 ban hành kèm Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC tại đây

 


Download PFG file

 

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu (GMAS)
Địa chỉ: Số 50, đường Sầm Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình,  Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028.5449 0805 ;   Fax: 028.3842 8879

Email: info@gmas.com.vn / tuyendung@gmas.com.vn

https://www.facebook.com/xkldgmas/ 

 

 
 
 
 

Top