CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NỘP CHO GMAS (HARD COPY) VÀ CÁC FILE MẪU


Quy định hồ sơ vị trí Cabin Crew (Tiếp viên hàng không)

Ghi chú: Nộp hồ sơ giấy (hard copy) chỉ dành cho những ứng viên đã hoàn thiện việc đăng ký tại đây và nhận được email hướng dẫn của Gmas thông báo nộp hồ sơ tới văn phòng Gmas.

Tên file

Số lượng

Tải file

MỨC ĐỘ CẦN THIẾT

Sơ tuyển

MST

Đạt Video

1.Curriculum Vitae

1

-

Yes

Yes

Yes

2.Chứng minh nhân dân và Hộ chiếu

    ( nếu có )- bản photopcopy

1

-

Yes

Yes

Yes

 

3. Bằng cấp cao nhất - bản photopcopy

 

1

-

Yes

Yes

Yes

4.Form A5 – International

1

 

Yes

Yes

Yes

5.Phiếu thông tin ứng viên (có dán hình thẻ)

1

 

Yes

Yes

Yes

6.Bản cam kết tham dự PVCT

1

 

Yes

Yes

Yes

7.Hình toàn thân (bấm vào file mẫu tham khảo)

1

 

Yes

Yes

Yes


Download PFG file

Top