Final interviews Etihad Airways đợt 1

DANH SÁCH THAM DỰ FINAL INTERVIEW ETIHAD AIRWAYS ĐỢT 01 NGÀY 09/11/2013

Chúc mừng 41 ứng viên vào vòng Final Interview của hãng hàng không Etihad Airways.
Chúc các Ứng viên thành công trong buổi phỏng vấn này.

Form yêu cầu của Etihad Airways

Pre-employment medical declaration form - new Sept 2012

Introductory Statement English

FINAL INTERVIEW - 09.11.2013 & 10.11.2013
No. Final Interview Ref No. Nationality ID Number Full Name
1 10.11.2013 01 Vietnamese   HA THI HAI YEN
2 09.11.2013 05 Vietnamese ID2404543 PHAM NGOC TRAM ANH
3 10.11.2013 15 Vietnamese ID2541450 NGUYEN TRAN THANH TRUC
4 09.11.2013 17 Vietnamese ID2551445 NGUYEN THI NGOC ANH
5 10.11.2013 41 Vietnamese ID2556052 TRAN THI BICH NGOC
6 10.11.2013 46 Vietnamese   HOANG HAI YEN
7 10.11.2013 47 Vietnamese ID2049338 NGUYEN THI HAI YEN
8 10.11.2013 49 Vietnamese   HUYNH NGOC TRAN
9 10.11.2013 52 Vietnamese ID2551554 HO THUY TIEN
10 10.11.2013 56 Vietnamese   TON NU TUYET NHUNG
11 10.11.2013 61 Vietnamese   NGUYEN THI BICH HUYEN
12 10.11.2013 63 Vietnamese   VO NHAT TRUONG
13 10.11.2013 65 Vietnamese   DINH THI MINH
14 09.11.2013 67 Vietnamese   NGUYEN HOANG THAO NGUYEN
15 09.11.2013 77 Vietnamese   DUONG NGUYEN DONG THAO
16 10.11.2013 81 Vietnamese   NGUYEN TRAN DIEU THUY
17 09.11.2013 83 Vietnamese   PHAM THI NGOC THUY
18 09.11.2013 84 Vietnamese   TRAN TU PHUONG
19 10.11.2013 86 Vietnamese   NGUYEN MONG CAM
20 10.11.2013 89 Vietnamese ID2551300 NGUYEN PHUC THIEN HUONG
21 09.11.2013 94 Vietnamese   NGUYEN THI HOANG NGUYEN
22 09.11.2013 98 Vietnamese ID2335686 NGUYEN MINH QUYNH
23 10.11.2013 99 Vietnamese   DANG THI NGOC THAO
24 10.11.2013 100 Vietnamese   DUONG MINH THU
25 10.11.2013 102 Vietnamese   NGUYEN NGOC TU ANH
26 10.11.2013 104 Vietnamese   BUI NGOC KIM THAO
27 10.11.2013 109 Vietnamese   TRINH THI MINH HUE
28 10.11.2013 112 Vietnamese   NGUYEN HONG ANH
29 10.11.2013 113 Vietnamese   VU THI NGOC CHAM
30 10.11.2013 115 Vietnamese   NGUYEN THI TRUC PHUONG
31 10.11.2013 116 Vietnamese   THAO TRAN
32 09.11.2013 118 Korean   MIHEE KANG
33 10.11.2013 119 Chineses   ZOU SHIMAN, CAROLINE
34 10.11.2013 120 Korean   ARAM LEE
35 10.11.2013 127 Vietnamese   MAI THI NGOC THUONG
36 09.11.2013 128 Vietnamese   DANG HONG PHUC
37 09.11.2013 133 Vietnamese   NGUYEN THI YEN KHUONG
38 10.11.2013 135 Vietnamese   NGUYEN MINH THANH
39 09.11.2013 137 Vietnamese   LE HONG HANH
40 10.11.2013 139 Vietnamese  ID2407053 VU LE NGOC TUYEN
41 10.11.2013 144 Vietnamese ID2550806 NGUYEN THUY THANH TUYEN

Download PFG file

Top